De vereniging

Op dit moment telt La Donnée zo’n 65 leden. De leeftijd varieert van 45 tot 88 jaar. Vijf daarvan zijn rustende leden of vrijwilligers.

De algemene vergadering heeft een ledenstop vastgesteld, die ingaat bij 125 leden. Het ledental van La Donnée is al enkele jaren vrijwel constant; wij verwachten niet op korte termijn tegen deze ledenstop aan te lopen.

Het bestuur streeft naar een balans tussen recreanten (C-licentiehouders) en meer wedstrijdgerichte jeu de boules-spelers (W-licentiehouders). De balans ligt nu ongeveer in het midden, maar de meeste spelers zijn van beide wat. De vereniging heeft momenteel geen spelers op landelijk niveau, wel veel binnen de regio.