Geschiedenis

Op dinsdagavond 20 oktober 1992 werd te Tilburg door 13 personen petanquevereniging La Donnée opgericht. Zoals zo vele andere petanqueverenigingen ontstond ook La Donnée uit een andere petanquevereniging (in ons geval, uit de PV Tilburg). Er werd besloten om ons direct aan te melden als lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) en als vereniging bij de Kamer van Koophandel. In het prille begin speelden wij op bospaden in het Heidepark aan de Bredaseweg, aan de rand van Tilburg. Daar mochten wij tegen een kleine vergoeding op zaterdag- en zondagmiddag gebruik maken van de kleedkamers van de voetballers die op deze accomodatie hun honk hadden.

In maart 1993 werd door een aantal vrijwilligers begonnen met de aanleg van een aantal échte jeu de boules-banen op een stuk grond dat we hadden gevonden. Dit terrein bevond zich tussen de school de Rooi Pannen en voetbalvereniging Zouavia te Tilburg; veel dichter bij het centrum dan onze vorige locatie. Nadat de banen in een recordtempo waren gerealiseerd konden we gaan denken over een eigen clubgebouw. Eind 1993 was het zover en hadden we een eigen thuisbasis. Wie denkt dat de geschiedenis van zo’n jonge vereniging daarmee ten einde is heeft het mis.

Eind 1994 hoorden we namelijk van de uitbreidingsplannen van de Rooi Pannen. Hierdoor werden we gedwongen te verhuizen naar een terrein aan de andere kant van de velden van voetbalvereniging Zouavia, zo’n 100 meter verderop. Gelukkig kregen wij hierbij alle medewerking van de Rooi Pannen en de gemeente Tilburg, en er werd voor ons een gelijkwaardig (maar wel gloednieuw) clubhuis gebouwd en een aantal nieuwe jeu de boules-banen aangelegd (meer dan voorheen). Medio 1995 was ons nieuwe complex gereed. Een clubgebouw van ruim 90 vierkante meter en 19 banen van 4 bij 15 meter zijn nu ons trotse bezit.

Zoals elke vereniging heeft ook La Donnée te maken met verloop in het ledenbestand. In 1998 leidde een conflict in de club tot het vertrek van zo’n twintig leden. Enkelen van hen zouden later Petank 2000 oprichten, toen de vierde Tilburgse club. Deze vereniging had ernstig last van wat kinderziektes, en bestaat inmiddels niet meer.

In 2001 werd het bestuur benaderd door een andere Tilburgse petanquevereniging, De Garsthof, spelend bij een afgraving in de nabijheid van Goirle, net onder Tilburg. Deze vereniging had een bloeiend clubleven, en een stabiel maar laag ledenaantal. Wat zij ook had waren problemen met de uitbater van haar speelaccommodatie, een surfvereniging. Een en ander heeft toen op korte termijn geleid tot het opgaan van De Garsthof in La Donnée.

Door de integratie van De Garsthof en door autonome groei is onze vereniging fiks uitgebreid: hadden wij vooraf ruim vijftig leden, een jaar later, in de zomer van 2002, waren wij een vereniging met bijna honderd leden. Dit kwam uiteraard de sfeer in de vereniging ten goede: de deelname aan allerlei activiteiten nam flink toe. Een bijkomend voordeel was dat de gemiddelde leeftijd merkbaar daalde. Begin 2007 is deze onstuimige groei, mede door een terughoudender aannamebeleid van het bestuur, tot stilstand gekomen. We hadden, net als in 2002, rond de honderd leden.

Kort daarna hoorden we van scholengemeenschap De Rooi Pannen, onze buren, dat zij grote uitbreidingsplannen hadden. Een nieuw schoolgebouw zou worden neergezet, en voor de benodigde parkeerruimte was hun oog gevallen op onze speelterreinen en clubhuis. Al snel bleek dat de gemeente haar medewerking zou verlenen aan deze uitbreiding, en daarmee was het duidelijk dat we geen toekomst hadden op of nabij deze locatie.

De verhuisperikelen sleepten zich een drietal jaren voort, maar medio 2010 kwamen ze in een stroomversnelling toen de gemeente Tilburg de grond die wij van haar pachtten aan De Rooi Pannen verkocht. Die zegde ons vervolgens per direct de huur op. Bijna een jaar en tientallen gesprekken met de gemeente en de scholengemeenschap later is er een compromis bereikt waarbij onze club tot medio 2012 mocht blijven waar ze was; in de tussentijd is met de gemeente gezocht naar een alternatieve locatie.

In afwachting van het beschikbaar komen van de locatie hebben we de hand weten te leggen op enkele mooie “units” (voorheen eigendom van de islamitische basisschool aan de Bellinistraat), en zijn we druk bezig geweest deze op te knappen zodat ze weer vele jaren mee kunnen. In november van 2011 keurde de Gemeenteraad een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders goed, waarbij een mooi bedrag werd gereserveerd voor de verhuizing van onze vereniging. Achteraf bleek het net niet genoeg, maar dit is nou net waarvoor je als vereniging reserves opbouwt. In maart 2012 is de officiële subsidieaanvraag door het college goedgekeurd.

Toen was ook de plaats bekend waar we naar toe zouden gaan. Onze nieuwe locatie werd de Gershwinstraat, in sportpark De Kluit. En daarvan zien we dan wel weer de ironie in. Onze vereniging was, in 1992, een afsplitsing van PV Tilburg. En laat die vereniging nou net een jaar of zeven geleden óók naar De Kluit te zijn verhuisd… Zo is de cirkel bijna rond. De oudste “rechten” daar vallen overigens toe aan jeu-de-boulevereniging Les Klûtes, die daar al vele jaren langer haar speelvelden (maar geen clubhuis) heeft.

Inmiddels was het eind april, en was het hele clubhuis leeggeruimd. De pergola was afgebroken, en de trottoirs verdwenen langzaam maar zeker. Tijdens de sloop en het bouwen van het nieuwe clubhuis speelden we al aan de Gershwinstraat: nog niet op onze nieuwe locatie, maar bij PV Tilburg, die zo vriendelijk is geweest om haar locatie tijdelijk voor ons beschikbaar te stellen. We stelden deze geste zeer op prijs!

In oktober was het nieuwe clubhuis gereed, zodat we op 20 oktober 2012 de officiële opening konden vieren, niet geheel toevallig precies op de dag van ons twintigjarig bestaan. De opening werd verricht door wethouder Marieke Moorman, in het bijzijn van vele vertegenwoordigers van diverse andere jeu-de-bouleverenigingen en van de NJBB.

Op 20 oktober 2017 bestaan we alweer 25 jaar, en hebben we een groot feest voor onze leden.
Voor meer nieuws over La Donnée kunt u ook het archief van onze nieuwsbrieven doornemen!

La Donnée is klaar voor de toekomst!