Welkom bij La Donnée!

Dit is de webstek van petanquevereniging La Donnée. Hier vind je allerlei informatie over onze jeu de boules-vereniging.

La Donnée voert een beleid van openheid. Daarom zijn de meeste stukken voor alle belangstellenden eenvoudig in te zien. De notulen van vergaderingen en onze ledenlijst zijn vertrouwelijk, om wille van de privacy.